Veelgestelde vragen

Over de kosten, de mogelijkheden en het gebruik van de iPad krijgen we geregeld vragen. Op deze pagina geven we een antwoord op de veelgestelde vragen. Kies hieronder een rubriek om de vragen en antwoorden weer te geven. Daarnaast staan in onze kennisbank vele artikelen met uitleg over het gebruiken van ICT bij Het Noordik (ook voor ouders).

Algemeen

Wat ICT-rijk onderwijs is kunt u lezen in de woordenlijst.  Een ICT-rijke klas is een klas die ICT-rijk onderwijs volgt. U kunt ook nalezen waarom we ICT-rijk onderwijs invoeren.

In schooljaar 2019-2020 starten ICT-rijke klassen voor alle leerlingen in:
• Brugklas t/havo Noordikslaan
• Brugklas havo-vwo (hv1)
• Brugklas gymnasium (gy1)
• Havo leerjaar 2, 3, 4, 5
• Atheneum leerjaar 2, 3, 4, 5
• Gymnasium leerjaar 2, 3, 4, 5

Afleiding

Afleiding door de iPad, wat kunt u doen? En wat gebeurt er op school?

Een iPad biedt niet alleen veel mogelijkheden, maar ook veel verleidingen. Mochten de verleidingen te groot worden, kunnen ouders/ mentoren beperkingen aanbrengen in de instellingen van de iPad. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: het niet meer kunnen downloaden van apps, het blokkeren van bepaalde sites en niet meer gebruiken van bepaalde apps.

Op school

Mentoren hebben de volgende instellingen aangezet Afleiding 1: Berichtgeving Afleiding 2: Niet storen We hebben regels opgesteld voor het gebruik van de iPad, zie hiervoor: Regels rond gebruik iPad. Op de WiFi van school kunnen leerlingen niet meer online gamen. Een aantal veelgebruikte afleidende games kunnen op de begeleide iPads (schooljaar 2018-2019: klas 1-2) niet meer gedownload worden. In de onderbouw kunnen docenten tijdens de les gebruik maken van Apple Classroom/Klaslokaal. Docenten kunnen met dit programma o.a. meekijken op het scherm van een leerling.

Wanneer u het gevoel heeft dat uw zoon of dochter thuis afleiding ondervindt van de iPad, dan biedt de iPad veel mogelijkheden om deze afleiding te beperken

Schermtijd

Met schermtijd kun je eenvoudig controleren welke apps en diensten uw zoon of dochter op de iPhone of iPad gebruikt en hoe lang. Echter gaat de dienst nog verder, zo kun je per categorie bekijken hoeveel aandacht uw zoon of dochter aan dat soort apps besteed en worden zelfs je bezochte webpagina’s in safari gemonitord. Mocht de schermtijd van uw zoon of dochter een probleem opleveren dan kunt u de schermtijd inperken, bijvoorbeeld door bepaalde applimieten in te stellen. In de volgende uitlegvideo worden de mogelijkheden van schermtijd besproken: video schermtijd

Begeleide toegang

U kunt uw zoon of dochter vastzetten in één app m.b.v. begeleide toegang met een code. U als ouder bepaalt de toegangscode en uw zoon of dochter kan alleen weer alle functies gebruiken, wanneer u de code hebt ingevuld. Zie uitlegvideo: video begeleide toegang

Beperkingen

U kunt de iPad dusdanig instellen, d.m.v. ‘beperkingen’ dat uw zoon of dochter bepaalde functies niet of beperkt kan gebruiken. Zie uitlegvideo: video beperkingen. We raden de volgende beperkingen aan, afhankelijk van de afleiding:Altijd uit te zetten, niet nodig voor ICT-rijk onderwijs

 •  Siri en dicteren;
 • Facetime;
 • Kopen vanuit apps. Andere ‘tijdelijke’ maatregelen afhankelijk van de afleiding:
 • Camera uitzetten (o.a. het maken van foto’s voor apps als: Snapchat, Instagram is niet meer mogelijk);
 • Safari (wanneer uw zoon of dochter bezig is met een verslag, huiswerk, brief, zonder internet nodig te hebben);.
 • Apps installeren (geen games meer downloaden).

Beheer & privacy

Een iPad die u via school ontvangt wordt geleverd als een ‘beheerde’ iPad. Dit betekent dat hij automatisch gekoppeld is aan Zuludesk, een programma waarmee wij als school specifieke instellingen, apps en content kunnen aanbieden. Hieronder lichten we een aantal zaken over het beheer toe

ZuluDesk

Is een beheerprogramma, speciaal gemaakt voor het onderwijs in Nederland. ZuluDesk maakt het voor ons mogelijk om van tevoren het juiste Wi-Fi netwerk in te stellen, educatieve apps die door de school worden aangeschaft automatisch naar de iPad te kunnen sturen en documenten te verspreiden die nodig zijn tijdens de les. Daarnaast biedt het ons ook de mogelijkheid om de iPads van de leerling te koppelen aan die van de docent. Hierdoor kan de docent zorgen dat er gewerkt wordt in de juiste app op het juiste moment.

Privacy

Het is voor ons belangrijk om hierin transparant te zijn. Het biedt ons, maar ook uw kinderen de gelegenheid om op een optimale manier gebruik te maken van iPad in het onderwijs. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie op de iPad van uw kind, noch kunnen wij media (foto’s, video’s etc.), locatiegegevens of gebruiksgegevens raadplegen. Ook zullen wij onze beheermogelijkheden beperken tot het fysieke schoolterrein. Wij zullen buiten schooltijden geen invloed uitoefenen op de iPad.

De iPad kan verbinden met uw thuisnetwerk en u kunt eveneens eigen applicaties op de iPad zetten. Wij kunnen als school uitsluitend de door ons geplaatste apps, instellingen en materialen beheren. Wanneer uw kind van school vertrekt en de iPad behoudt, zullen wij de iPad ‘vrijgeven’. Op dat moment wordt alles dat door ons is ingericht van de iPad gewist. De persoonlijke informatie, instellingen en apps van uw kind blijven bij deze handeling volledig intact.

Apple heeft het onderwijs hoog in het vaandel staan en wil het onderwijs maximaal ondersteunen door het gebruik van Apple apparaten. Daarvoor heeft Apple ze ook speciaal uitgebreide privacyrichtlijnen opgesteld voor het onderwijs.

We werken met een beperkt aantal betaalde apps. Deze betaalde apps verspreiden we via een beheersysteem, genaamd Zuludesk. Dit gaat automatisch. Leerlingen hoeven dus geen apps te kopen en daarom is ook geen iTunes tegoed nodig.

Garantie, schade en diefstal

Heeft uw zoon of dochter problemen met de iPad, dan kunnen ze zich melden bij de afdeling ICT van de vestiging, problemen van de iPad zullen hier verder worden onderzocht en ze zullen zorg dragen voor een tijdelijke leen-iPad tijdens de onderzoekperiode.

Wanneer de iPad in bruikleen heeft, dient uw bij verlies of diefstal uiterlijk op de eerstvolgende schooldag dit gemeld te hebben bij de afdeling ICT van de vestiging.

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de reparaties aan de iPad en zal zorg dragen voor een tijdelijke leen-iPad tijdens de reparatieperiode. Voor schades geldt een eigen risico van € 75,– per schadegeval. Het eigen risico zal door middel van een factuur in rekening worden gebracht. Bij diefstal of verlies van de iPad is de leerling aansprakelijk voor de ontstane schade. De schade zal door middel van een factuur in rekening worden gebracht. Vervangende of extra aansluitkabels of opladers dienen zelf te worden aangeschaft.

We hebben een aantal tips over het beschermen en vervoeren van de iPad verzameld. De onderstaande tips (en afspraken) geven we de leerlingen mee:

Beschermtips
 • Laat de iPad in de beschermhoes zitten. Ook thuis.
 • Loop alleen met de iPad als de hoes gesloten is. Op school doe je de iPad altijd in je tas als je gaat wisselen van les.
 • Als je je iPad niet gebruikt, omdat je bijvoorbeeld naar gym gaat, dan leg je je iPad altijd in je afgesloten kluisje.
 • Laat geen anderen werken op je iPad.
 • Je iPad kan niet tegen vocht. Doe dus geen drinken in je tas bij je iPad. Niet eten of drinken als je de iPad gebruikt.
 • Stop de oplader niet onder de hoes, want dat beschadigt het beeldscherm. (ook de oplader en het laadsnoer zijn kostbaar; ga daar goed mee om en wind het laadsnoer niet te strak op, want dan heb je kans op kabelbreuk)
Vervoer buiten school
 • Als je je tas/rugzak inpakt, zorg je er voor dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je iPad.
 • Buiten en binnen het schoolgebouw moet je je iPad vervoeren in een stevige en waterdichte tas of rugzak. Je zou de iPad ook in een extra hoes (ook wel ‘sleeve’ genoemd) in je tas kunnen doen.
 • De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of rugzak wel in een fietstas.

Wanneer de iPad door u gekocht wordt is de keuze aan u om hem al dan niet te verzekeren. Uw inboedelverzekeraar of assurantiekantoor kan u hier wellicht in adviseren. Wanneer de iPad in bruikleen heeft, dient uw bij verlies of diefstal uiterlijk op de eerstvolgende schooldag dit gemeld te hebben bij de afdeling ICT van de vestiging.

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de reparaties aan de iPad en zal zorg dragen voor een tijdelijke leen-iPad tijdens de reparatieperiode. Voor schades geldt een eigen risico van € 75,– per schadegeval. Het eigen risico zal door middel van een factuur in rekening worden gebracht. Bij diefstal of verlies van de iPad is de leerling aansprakelijk voor de ontstane schade. De schade zal door middel van een factuur in rekening worden gebracht. Vervangende of extra aansluitkabels of opladers dienen zelf te worden aangeschaft.

Als de iPad defect is of als deze kwijt/gestolen is dan dient u dit zo snel mogelijk bij de mentor van uw zoon of dochter te melden. In het geval van een bruikleen iPad (en dus eigendom van school is) verwijzen we u naar de inhoud van de bruikleenovereenkomst.

Wanneer het om een eigen iPad gaat dan dient uw zelf voor een vervangende iPad te zorgen. School kan in overleg met u een tijdelijke leen-iPad verzorgen voor het volgen van de lessen.

Kosten

Wanneer uw kind start in een ICT-rijke klas (brugklas of instroom hogere klassen) hebben wij een bruikleenovereenkomst voor een iPad. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur dat de leerling staat ingeschreven bij CSG Het Noordik. De ouder/verzorger gaat akkoord met de bijdrage van € 50,– per schooljaar voor het thuisgebruik van de iPad.