ICT-Rijk Onderwijs

Het Noordik

De kans krijgen om het beste uit jezelf te halen en de ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen. Het zijn beloftes die Het Noordik doet aan haar leerlingen en die alleen waargemaakt kunnen worden als ons onderwijs van hoog niveau is. Voor leerlingen is goed onderwijs van wezenlijk belang om actief mee te doen in de maatschappij van de toekomst. Wij zetten daar ICT-rijk onderwijs bij in.

ICT-rijk onderwijs bij Het Noordik is volop in ontwikkeling en het dagelijkse gebruik van ICT in onze school blijft toenemen. Met deze website willen we daar op aansluiten en delen we onze ICT-kennis en -vaardigheden. De invoering van ICT-rijk onderwijs is gestart in schooljaar 2015-2016 op de vestiging Lyceum met iPads. Op de andere vestigingen zijn we gestart met een laptop. Hieronder lees je per vestiging hoever de scholen zijn met hun ICT-Rijk Onderwijs.

De invoering van een device per leerling in is op de Lyceum vestiging gestart in het schooljaar 2015-2016. Hier zijn we begonnen in de 1ste klassen met een iPad. Het schooljaar 2021-2022 hebben alle leerlingen op deze vestiging een persoonlijke iPad voor ICT=-ijk onderwijs.

De invoering van een device per leerling zal gestart worden in het schooljaar 2021-2022. Het eerste en tweede leerjaar zal een pilot plaatsvinden met een laptop voor de leerling. De resultaten worden gemeten en geëvalueerd gedurende dit schooljaar.

De invoering van een device per leerling is op de vestiging Vriezenveen begonnen met een in 2019-2020 met een laptop voor de leerlingen. In het huidige schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen van leerjaren 1, 2 en 3  beschikking over een eigen laptop,

De invoering van een device per leerling is op de vestiging Vroomshoop begonnen in 2020-2021 met een laptop voor de brugklassers. In het schooljaar 2021-2022 hebben leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3  beschikking over een eigen laptop,